Pedagogische Visie - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

Pedagogische Visie

Christelijke kinderopvang

Uiteraard zorgen we ervoor dat kinderen zich bij ons veilig en vertrouwd voelen, zodat ouders hun kind(eren) met een gerust hart aan onze groepsleiding toevertrouwen. Deze kinderen zijn allemaal unieke schepsels, met een eigen persoonlijkheid en eigen gaven en talenten. Parels in de hand van God!

Groot of klein, dik of dun, bruin of blank, intelligent of niet: ze zijn allemaal geborgen in de grote liefde van God. Vanuit deze liefde willen we de kinderen in een warme sfeer de gelegenheid geven zich te ontspannen en zich te ontwikkelen op allerlei gebied.

Daarbij hebben we hun welzijn op het oog en willen we recht doen aan de uniciteit van ieder kind.

Ons streven is – samen met het bijbelgetrouw basisonderwijs – te groeien naar kindcentra met een doorgaande lijn in de (christelijke) opvoeding.

Onze opvang is onderscheidend op de punten: 

  • christelijke identiteit 
  • doorgaande pedagogische lijn 
  • kwaliteit 
  • kleinschaligheid

Om onze kwaliteit te borgen hebben wij een pedagogisch beleid opgesteld. U kunt dit aanvragen via info@koalah.nl. Vermeld u daarbij de vestiging van uw voorkeur.