BSO De Bongerd - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Bongerd

Christelijke kinderopvang

 

BSO De Bongerd vormt samen met Peuteropvang De Bongerd en de gelijknamige basisschool Kindcentrum De Bongerd. De Bongerd is een Bijbelgetrouw kindcentrum, waarin school en opvang inhoudelijk en organisatorisch steeds meer op elkaar afstemmen in het belang van de kinderen en hun ouders. Speerpunten in het gezamenlijke beleid zijn christelijke identiteit, gezondheid en milieu.

We hebben daar de beschikking over een mooi gelegen locatie met een fantastisch groen speelplein en moestuin in de nabijheid van een oude stadsboomgaard, de kinderboerderij en de historische binnenstad. De pedagogisch medewerkers maken er voor de kinderen een ‘thuis’ van in de huiselijke en natuurlijke ruimte  op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. De kinderen kunnen er relaxen en spelenderwijs hun talenten ontwikkelen. Er is plaats voor maximaal 22 kinderen per dag.

De BSO is in schoolweken open van 14.45 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.30 uur. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract: ouders kunnen hiervoor per keer kiezen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 125,38 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 64,30 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 170,13 per maand

Ook flexibele opvang is mogelijk zolang er plaats is binnen de groep.

BSO De Bongerd voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang en staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer 143084008. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Mocht u eens willen kennismaken met de BSO, dan bent u van harte welkom! Ook een gratis proefmiddag behoort tot de mogelijkheden. We maken daarvoor graag een afspraak met u. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Onze contactgegevens zijn:
Bongerdspad 2
7201 NV Zutphen
06-206 35 882 (alleen tijdens openingstijden van de BSO)
klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager: 
Miranda Wolting: 06 130 593 77 (maandag en dinsdag tot 12.00 uur)

 

>> Peuteropvang De Bongerd