BSO De Open Kring - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Open Kring

Christelijke kinderopvang

BSO De Open Kring in Nijkerk heeft in januari 2020 haar deuren geopend. We hebben daar de beschikking over een mooie ruimte binnen basisschool De Open Kring, die speciaal voor BSO is ingericht volgens het KOALAH-concept.

De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag, in schoolweken van 14.30 uur tot 18.30 uur. In de vakanties is de BSO open op maandag en donderdag van 8.15 uur tot 18.30 uur.
De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract: ouders kunnen dit extra afnemen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 133,73 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 64,30 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 177,47 per maand

Aanmelden van kinderen is mogelijk via de link op de pagina Aanmelden.

BSO De Open Kring staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Open Kring is 104980771. Op grond van deze inschrijving kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Namens de gemeente houdt de GGD toezicht op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport staat rechts op deze pagina onder Documenten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Loopt u gerust eens binnen. Van harte welkom!

Contactgegevens
Dennenlaan 31
3862 HN Nijkerk
Telefoon: 06 589 18 815
E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Lisa Sewmangal
Telefoon: 06 112 55 854 (maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: lsewmangal@koalah.nl

>> Peuteropvang De Open Kring