BSO De Open Kring - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

BSO De Open Kring

Christelijke kinderopvang

BSO De Open Kring in Nijkerk heeft in januari 2020 haar deuren geopend. We hebben daar de beschikking over een mooie ruimte binnen basisschool De Open Kring, die speciaal voor BSO is ingericht volgens het KOALAH-concept.

De BSO is vooralsnog open op dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.30 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.30 uur. Aanmeldingen voor maandagopvang plaatsen wij op een wachtlijst. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract: ouders kunnen dit extra afnemen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven:
Schoolwekencontract (40 wk) : € 8,27 per uur. Voor één opvangmiddag per week kost dit € 110,27 per maand.
Alleen vakantiecontract (8 wk) : € 7,76 per uur. Dit komt neer op € 53,03 per maand.
Totaalcontract (48 wk) : € 7,25 per uur. Dit kost € 146,21 per maand.

Ook flexibele opvang kan worden afgenomen.

Aanmelden van kinderen is mogelijk via de link op de pagina Aanmelden.

BSO De Open Kring staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Open Kring is 104980771. Op grond van deze inschrijving kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Namens de gemeente houdt de GGD toezicht op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport staat rechts op deze pagina onder Documenten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Loopt u gerust eens binnen. Van harte welkom!

De contactgegevens van BSO De Open Kring zijn:

Dennenlaan 31
3862 HN Nijkerk

Tel. 06 589 188 15.

Locatiemanager:
Alfijtha van Ek: aek@koalah.nl