BSO De Open Kring - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

BSO De Open Kring

Christelijke kinderopvang

De voorbereidingen voor BSO De Open Kring in Nijkerk zijn in volle gang! Het plan is dat de BSO na de Kerstvakantie haar deuren opent in basisschool De Open Kring aan de Dennenlaan 31. We krijgen daar de beschikking over een mooie ruimte, die wij speciaal voor BSO inrichten volgens het KOALAH-concept.

De BSO gaat open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.30 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.30 uur. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract: ouders kunnen dit extra afnemen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven (prijspeil 2020):
Schoolwekencontract (40 wk) : € 8,07 per uur
Alleen vakantiecontract (8 wk) : € 7,57 per uur
Totaalcontract (48 wk) : € 7,07 per uur.

Ook flexibele opvang kan worden afgenomen.

Aanmelden van kinderen is al mogelijk via de link op de pagina Aanmelden.

BSO De Open Kring staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Open Kring is 307 179 357. Op grond van deze inschrijving kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Namens de gemeente houdt de GGD toezicht op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport staat bovenaan deze pagina onze Documenten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? We vertellen u graag meer op de BSO-infoavond op woensdag 30 oktober van 20 – 21.30 uur in de hal van De Open Kring. Van harte welkom!

De contactgegevens van BSO De Open Kring zijn:

Dennenlaan 31
3862 HN Nijkerk

Locatiemanager:
Méry van Huffelen, tel. 06 – 107 144 62, e-mail mhuffelen@koalah.nl