Contracten peuteropvang - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Contracten peuteropvang

Christelijke kinderopvang

Peuteropvang kost € 9,77 per uur in 2024. Deze opvang is geopend in 40 schoolweken.
Voor een ochtend opvang betalen ouders een vast bedrag, ongeacht de tijd van
brengen of ophalen.
De betaling geschiedt vooruit per maand. We berekenen daarvoor een vast bedrag
per maand: de totale jaarkosten van de opvang verdelen we over 12 maanden.

Flexibele opvang
Flexibele of extra opvang is in overleg mogelijk indien en zolang de groepsgrootte dit
toelaat. Vaste contracten krijgen voorrang boven flexibele contracten.

Kinderopvangtoeslag of peutersubsidie
Omdat onze locaties zijn opgenomen in het register kinderopvang (LRK), kunnen
ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. Hoe hoog die in uw geval is, kunt u
berekenen op de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl.
Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen in Veenendaal en Zutphen
in aanmerking komen voor peutersubsidie. Het subsidiebedrag komt overeen met de
kinderopvangtoeslag. Kinderen met een VE-indicatie krijgen in Zutphen kosteloos een derde ochtend opvang.

Contract
Een aanmelding is vrijblijvend en kosteloos. Een plaatsing is pas definitief na het
ondertekenen van het plaatsingscontract.
Bij het plaatsingscontract behoren onze Algemene Voorwaarden.

Opzeggen
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren; de opzegtermijn bedraagt één
maand. Contracten kunnen eindigen per iedere dag van de maand.