Buitenschoolse opvang - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Buitenschoolse opvang

Christelijke kinderopvang

Wat kun je verwachten bij onze BSO?

Lekker ontspannen in een huiselijke sfeer met een ‘groene’ twist. Bij de inrichting van de BSO letten we niet alleen op gezelligheid, maar ook op het duurzame karakter en de natuurlijke uitstraling ervan. Ook hiermee willen we de kinderen uitdagen tot milieubewust gedrag.

Leuke activiteiten
We maken activiteitenschema’s binnen een thema. Zo is er iedere (mid)dag iets te doen op de BSO. Regelmatig heeft een thema een link met ons christen-zijn. Met onze activiteiten willen we natuurlijk ook de talenten van de oudere kinderen ontwikkelen. We gaan bijv. koken of bakken, oude apparaten slopen en er iets nieuws van bouwen, chemische proefjes doen, een sporttoernooi houden, dansjes instuderen en dramastukken opvoeren, timmeren, schilderen, enz. enz. Een kind kan altijd kiezen of het wel of niet aan een activiteit meedoet. Want BSO-tijd is vrije tijd! Het gaat erom dat het kind plezier en gezelligheid ervaart. En we gaan er graag op uit, zeker in vakanties! Naar een struintuin of het bos, een voorstelling of de milieustraat, de ijsbaan, een boerderij, enz.

Participatie
We laten kinderen meedenken over de activiteiten en de materialen. Daarom organiseren we in ieder geval vier maal per jaar een kindvergadering. Op zo’n vergadering komen kinderen vaak met de leukste ideeën!

Workshops
Regelmatig bieden wij ouders de keuze om hun kind op te geven voor workshops die verzorgd worden door externe docenten. Denk hierbij bijv. aan muziek-, dans- of sportlessen.

Dat de BSO een christelijke identiteit heeft, is o.m. merkbaar aan de sfeer die er heerst, de omgang met elkaar, het taalgebruik, de gespreksonderwerpen, de inhoud van activiteiten, de inhoud van boeken en films, de manier van toeleven naar de christelijke feestdagen, het bidden en Bijbellezen rond de maaltijd op vakantie- en studiedagen.

Tot ziens bij onze BSO!