Contracten buitenschoolse opvang - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Contracten buitenschoolse opvang

Christelijke kinderopvang

Pakketten en tarieven
De prijs per middag hangt af van de tijd waarop de school uitgaat en de BSO dus start. Deze informatie kunt u vinden op de pagina van de betreffende BSO.
Een vakantiecontract gaat uit van opvang in alle schoolvakantieweken waarin de BSO geopend is. Dat zijn er 8 per jaar: KOALAH is nl. gesloten in de drie bouwvakweken en in de dagen tussen Kerst en Oud/nieuw.

U kunt bij ons kiezen uit drie pakketten:

Prijzen in 2024, per 1 september 2024
Alleen schoolwekencontract : € 10,93 per uur
Alleen vakantiecontract : € 10,26 per uur (8 weken, zie hierboven)
Totaalcontract : € 9,60 per uur
Voor een middag opvang betalen ouders een vast bedrag, ongeacht de tijd van ophalen.
De betaling geschiedt vooruit per maand. We berekenen daarvoor een vast bedrag per maand: de totale jaarkosten
van de opvang verdelen we over 12 maanden.

Flexibele opvang
Flexibele of extra opvang is in overleg mogelijk indien en zolang de groepsgrootte dit toelaat. Vaste contracten krijgen voorrang boven flexibele contracten.

Kinderopvangtoeslag
Omdat onze locaties zijn opgenomen in het register kinderopvang (LRK), kunnen ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. Hoe hoog die in uw geval is, kunt u berekenen op de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Contract
Een aanmelding is vrijblijvend en kosteloos. Een plaatsing is pas definitief na het ondertekenen van het plaatsingscontract.
Bij het plaatsingscontract behoren onze Algemene Voorwaarden.

Opzeggen
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren; de opzegtermijn bedraagt één maand. Contracten kunnen eindigen per iedere dag van de maand.