Aanmelden
U kunt uw kind rechtstreeks in ons systeem aanmelden via deze link. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een mail waarin wij de aanmelding bevestigen en de plaatsingsmogelijkheden aangeven.

U kunt bij ons kiezen uit drie BSO-pakketten: opvang in schoolweken, in vakantieweken of in school- en vakantieweken. De bijbehorende uurtarieven zijn:

Pakketten en tarieven
Schoolwekencontract : € 9,20 per uur
Alleen vakantiecontract : € 8,63 per uur
Totaalcontract : € 8,07 per uur
De prijs per middag of per maand hangt af van de tijd waarop de school uitgaat en de BSO dus begint. Deze informatie kunt u vinden op de pagina van de betreffende BSO.

Studiedagopvang op schoolvrije dagen valt niet onder het contract; per studiedag heeft u de keuze deze al dan niet af te nemen.

Een vakantiecontract gaat uit van opvang in de acht schoolvakantieweken waarin de BSO geopend is. We zijn namelijk 3 weken gesloten in de bouwvak Midden Nederland en in de dagen tussen Kerst en Oud/nieuw. Die weken brengen wij dus niet in rekening.

Peuteropvang kost € 8,97 per uur. Deze opvang is geopend in 40 schoolweken.

Voor een opvangdag(deel) betalen ouders een vast bedrag, ongeacht de tijd van ophalen.
De betaling geschiedt vooruit per maand. We berekenen daarvoor een vast bedrag per maand: de totale jaarkosten van de opvang verdelen we over 12 maanden. Voor extra afgenomen opvang ontvangt u achteraf een factuur.

Flexibele opvang
Flexibele opvang is in overleg mogelijk indien en zolang de groepsgrootte dit toelaat. Vaste contracten krijgen voorrang boven flexibele contracten.

Kinderopvangtoeslag
Omdat onze locaties zijn opgenomen in het register kinderopvang (LRK), kunnen ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. Hoe hoog die in uw geval is, kunt u berekenen op de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. Geef veranderingen in uw persoonlijke situatie meteen door via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op heeft: niet te veel en niet te weinig.

Contract
Inschrijving bij de Stichting KOALAH is vrijblijvend en kosteloos. Een plaatsing is pas definitief na het ondertekenen van het plaatsingscontract.

Bij het plaatsingscontract behoren onze Algemene Voorwaarden. Die vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren; de opzegtermijn bedraagt één maand. Contracten kunnen eindigen per iedere dag van de maand.