BSO De Morgenster - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Morgenster

Christelijke kinderopvang

Met veel enthousiasme starten wij op 15 januari 2024 met BSO De Morgenster. De BSO is gehuisvest binnen evangelische basisschool De Morgenster in Amsterdam.

De kinderen hebben hun eigen ingang naar een ruim en groen plein, met zandbak, glijbaan en speeltoestellen en een Cruijff Court waar ze sportief bezig kunnen zijn. Daarnaast is er een aantrekkelijk programma. In het lokaal bieden wij ook ruimte voor creativiteit waarbij wij gebruik kunnen maken van twee grote knutseltafels. Wij wensen de kinderen, die binnenkort gaan starten, heel veel plezier!

De BSO is open op de maandag, dinsdag en donderdag van 14:15 uur tot uiterlijk 18:00 uur en in vakanties van 8:15 uur tot 18:00 uur.
De BSO gaat extra open van 8:15-14:15 uur op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract, dit wordt extra gefactureerd.
Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 125,38 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 62,73 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 170,13 per maand

Aanmelden van uw kind(eren) is mogelijk via deze link of op school bij de balie van juf Sherel van 8.30 uur tot 9.00 uur.
U kunt uw kind kosteloos en vrijblijvend inschrijven. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

BSO De Morgenster staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Morgenster is 190 723 038. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Contactgegevens
BSO De Morgenster
Holendrechtplein 42
1106 LP Amsterdam Zuidoost

E-mail: klantcontact@koalah.nl (Graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Sherel Gesser, sgesser@koalah.nl (maandag, dinsdag en donderdag)