Peuteropvang De Plantage - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Peuteropvang De Plantage

Christelijke kinderopvang

Net als BSO De Plantage is de peuteropvang gehuisvest binnen de gelijknamige basisschool. We hebben daar de beschikking over een mooie locatie met alle voorzieningen binnen handbereik. Het prachtige, natuurlijke plein en de huiselijke ruimte zijn volledig ‘peuterproof’ ingericht. In de ruimte vangen we ’s middags oudere kinderen op binnen BSO De Plantage. Meer informatie over de BSO staat onder onderstaande button. De peuteropvang sluit zowel in identiteit als in praktisch opzicht aan bij de gelijknamige school en BSO.

De peuteropvang is open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.35 uur – 12.15 uur. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom! De pedagogisch medewerkers maken er met de kinderen fijne ochtenden van.

Aanmelden van peuters kan via www.koalah.nl/Aanmelden.

Wij bieden binnen deze peuteropvang géén VE aan. Wel bieden we de kinderen een uitdagend programma waarmee zij zich spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebied: motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel. We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Ook werken we thematisch om aan te sluiten bij de leefwereld van het jonge kind. Het is ons streven de peuters te laten groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

Peuteropvang De Plantage staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer 301519547. Hierdoor kunnen ouders die beide een betaalde baan hebben kinderopvangtoeslag aanvragen. Ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Veenendaal. Deze subsidie is eveneens inkomensafhankelijk en geldt voor maximaal 6 opvanguren per week. Peuteropvang kost in 2023 € 8,97 per uur.

De GGD controleert als toezichthouder namens de gemeente onze kwaliteit. Het meest recente inspectierapport vindt u rechts op deze pagina onder Documenten.

Contactgegevens
Zoete inval 8
3901 SM Veenendaal
Telefoon: 06 206 91 678
E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Lisa Sewmangal
Telefoon: 06 112 55 854 (maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: lsewmangal@koalah.nl

>> BSO De Plantage