Peuteropvang De Plantage - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

Peuteropvang De Plantage

Christelijke kinderopvang

We hebben het voornemen na de herfstvakantie van 2020 te starten met christelijke peuteropvang in Veenendaal. De voorbereidingen zijn in volle gang!

Net als BSO De Plantage wordt de peuteropvang gehuisvest binnen de gelijknamige basisschool. We hebben daar de beschikking over een mooie locatie met alle voorzieningen binnen handbereik. Het prachtige, natuurlijke plein en de huiselijke ruimte zijn volledig ‘peuterproof’ ingericht. In de ruimte vangen we ’s middags oudere kinderen op binnen BSO De Plantage. U leest daar meer over via onderstaande button. De peuteropvang sluit zowel in identiteit als in praktisch opzicht aan bij de gelijknamige school en BSO.

De peuteropvang gaat open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 uur – 12.15  uur. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom! Juf Marije en juf Henrieke gaan er met de kinderen fijne ochtenden van maken.

Aanmelden van peuters kan via www.koalah.nl/Aanmelden.

Wij bieden binnen deze peuteropvang géén VVE aan. Wel bieden we de kinderen een uitdagend programma waarmee zij zich spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebied: motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel. We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Ook werken we thematisch om aan te sluiten bij de leefwereld van het jonge kind. Het is ons streven de peuters te laten groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

Peuteropvang De Plantage staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer 301519547. Hierdoor kunnen ouders die beide een betaalde baan hebben kinderopvangtoeslag aanvragen. Ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag komen vanaf 2021 in aanmerking voor subsidie van de gemeente Veenendaal. Deze subsidie is – net als kinderopvangtoeslag – inkomensafhankelijk. Peuteropvang kost in 2020 € 8,17 per uur.

De GGD controleert als toezichthouder namens de gemeente onze kwaliteit. Het meest recente inspectierapport vindt u rechts op deze pagina onder Documenten.

Peuteropvang De Plantage
Zoete Inval 8
3901 SM Veenendaal
Locatiemanager: Mathilde van Ginkel, tel. 06 – 212 61 559 (ma, di, woe en do) of mginkel@koalah.nl.

>> BSO De Plantage