BSO De Parel - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

BSO De Parel

Christelijke kinderopvang

BSO De Parel is gehuisvest binnen evangelische basisschool De Parel in Amersfoort.

We vangen hier maximaal 22 kinderen op in een grote en gezellige ruimte middenin de school. Daar bieden de juffen Marjan en Nienke de kinderen de gelegenheid om activiteiten te doen, vrij te spelen of te relaxen. Op het prachtige, natuurlijke buitenterrein kunnen de kinderen lekker spelen, sporten en zich uitleven.

De BSO is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. In schoolweken van 14.00 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.00 uur tot 18.30 uur.
De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract; ouders kunnen hiervoor kiezen.
Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven:
Schoolwekencontract = € 8,27 per uur = € 124,05 per maand per (mid)dag
Alleen vakantiecontract = € 7,76 per uur = € 53,03 per maand per dag
Totaalcontract = € 7,25 per uur = € 158,29 per maand per (mid)dag.

BSO De Parel staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Parel is 850 749 013. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Onze contactgegevens zijn:
BSO De Parel
Zuiderkruis 4
3813 VA Amersfoort
Tel. nr.: 06 – 260 41 206
E-mail: parel@koalah.nl

Waarnemend locatiemanager: Inge van de Peut, tel. 06 – 212 61 559 (ma, di, woe en do) of ipeut@koalah.nl.