BSO De Parel - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Parel

Christelijke kinderopvang

BSO De Parel is gehuisvest binnen evangelische basisschool De Parel in Amersfoort.

We vangen hier maximaal 22 kinderen op in een grote en gezellige ruimte middenin de school. Daar bieden de pedagogisch medewerkers de kinderen de gelegenheid om activiteiten te doen, vrij te spelen of te relaxen. Op het prachtige, natuurlijke buitenterrein kunnen de kinderen lekker spelen, sporten en zich uitleven.

De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.00 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.30 uur.
De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract; ouders kunnen hiervoor kiezen.
Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

In de vakanties vindt de opvang plaats op BSO De Regenboog. Kinderen tot en met 6 jaar komen daar in de Cheeta-groep, kinderen vanaf 7 jaar komen bij de Grizzly-groep.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 150,45 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 64,30 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 192,13 per maand

BSO De Parel staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Parel is 850 749 013. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Contactgegevens
BSO De Parel
Zuiderkruis 4
3813 VA Amersfoort
Telefoon: 06 260 41 206

E-mail: klantcontact@koalah.nl (Graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Bernadette Kooij
Telefoon: 06 212 61 559 (dinsdag, donderdag en in de oneven weken op vrijdag)
E-mail: bkooij@koalah.nl