BSO De Bron - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Bron

Christelijke kinderopvang

Met veel enthousiasme is BSO De Bron in Barneveld begonnen in september 2019. We hebben binnen de gelijknamige school de beschikking over een prachtige en mooi gelegen ruimte en een uitdagend groen plein! In de groepsruimte vangen we ’s morgens peuters op binnen Peuteropvang De Bron, die ook van start is gegaan in september 2019. U leest er meer over via onderstaande button.
De BSO sluit zowel in identiteit als in praktisch opzicht aan bij de gelijknamige school en peuteropvang.

De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.45 uur – 18.00 uur en in vakanties van 8.15 uur – 18.00 uur. In de bouwvak en in de dagen tussen Kerst en Oud/nieuw is de BSO gesloten. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen.

Pakketten en tarieven

Schoolwekentarief (40wk)    € 9,20 per uur =  € 99,67 per maand
Vakantiewekentarief (8wk)   € 8,63 per uur =   € 56,10 per maand
Totaalpakket (48wk)             € 8,07 per uur =  € 139,88 per maand

BSO De Bron staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 634 831 677. Namens de gemeente inspecteert de GGD onze kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Aanmelden is mogelijk via de link op de webpagina Aanmelden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? We informeren u graag!

Onze contactgegevens zijn:

vanaf 6 maart 2023 i.v.m verbouw/nieuwbouw Lijsterstraat 6, 3772 AV in Barneveld

BSO De Bron
Doctor Kuyperlaan 10
3771 CS Barneveld

Telefoon: 06 471 505 94 (alleen tijdens openingstijden van de BSO)

E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager: Jisca van der Wal, 06 291 91 367

Binnen De Bron verzorgen wij ook peuteropvang. U leest er meer over onder deze button:

>> Peuteropvang De Bron