BSO De Bron - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Bron

Christelijke kinderopvang

Met veel enthousiasme is BSO De Bron in Barneveld begonnen in september 2019. We hebben binnen de gelijknamige school de beschikking over een prachtige en mooi gelegen ruimte en een uitdagend groen plein! In de groepsruimte vangen we ’s morgens peuters op binnen Peuteropvang De Bron, die ook van start is gegaan in september 2019. U leest er meer over via onderstaande button.
De BSO sluit zowel in identiteit als in praktisch opzicht aan bij de gelijknamige basisschool De Bron en peuteropvang.

De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.45 uur – 18.00 uur en in vakanties van 8.15 uur – 18.00 uur. In de bouwvak en in de dagen tussen Kerst en Oud/nieuw is de BSO gesloten. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen.

Pakketten en tarieven 2024

Schoolwekencontract (40wk)    € 10,03 per uur = € 108,65 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)   € 9,41 per uur = € 61,17 per maand
Totaalpakket (48wk)                  € 8,80 per uur = € 152,50 per maand

BSO De Bron staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 233 87 2541. Namens de gemeente inspecteert de GGD onze kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Aanmelden is mogelijk via de link op de webpagina Aanmelden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? We informeren u graag!

Contactgegevens
BSO De Bron
Lijsterstraat 6
3772 AV Barneveld
Telefoon: 06 471 505 94 (alleen tijdens openingstijden van de BSO)

E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Lydia Hess
E-mail: lhess@koalah.nl (maandag, dinsdag en donderdag)

Binnen De Bron verzorgen wij ook peuteropvang. U leest er meer over onder deze button:

>> Peuteropvang De Bron
>> KDV De Bron