BSO De Horizon - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Horizon

Christelijke kinderopvang

Binnen basisschool De Horizon in Amersfoort-Hoogland heeft Stichting KOALAH twee BSO-groepen.
De Kiwi-groep heeft een mooie, grote BSO-ruimte: het speellokaal. Na schooltijd bouwen we deze ruimte om tot een gezellige ruimte met hoeken om te spelen, activiteiten te doen en te relaxen. De pedagogisch medewerkers staan daar klaar om er voor de kinderen een fijne middag van te maken.

De oudste BSO-kinderen hebben middenin de school hun eigen huiselijke, natuurlijke ruimte in de Kangoeroe-groep  We bieden de kinderen een sportief activiteitenaanbod.

Op woensdagmiddag worden de Kiwi’s en de Kangoeroes samengevoegd tot één groep.

De groepen bieden per dag plaats aan in totaal 40 kinderen van 4 t/m 12 jaar. BSO-kinderen die op de locatie De Biezen naar school gaan, worden door één van onze pedagogisch medewerkers opgehaald.

De BSO is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: in schoolweken van 14.00 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.30 uur. In de vakanties vindt de woensdagopvang altijd plaats op BSO De Regenboog.

De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract: ouders kunnen hiervoor kiezen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 150,45 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 64,30 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 192,13 per maand

BSO De Horizon staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Horizon is 25 16 26 684. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Contactgegevens
BSO De Horizon
Sportlaan 14
3828 AZ Hoogland
Telefoon: 06 173 36 676

E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Bernadette Kooij
Telefoon: 06 212 61 559 (dinsdag, donderdag en in de oneven weken op vrijdag)
E-mail: bkooij@koalah.nl