BSO De Horizon - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO De Horizon

Christelijke kinderopvang

Binnen basisschool De Horizon in Amersfoort-Hoogland heeft Stichting KOALAH twee BSO-groepen. De basisgroep heeft een mooie, grote BSO-ruimte: het speellokaal. Na schooltijd bouwen we deze ruimte om tot een gezellige ruimte met hoeken om te spelen, activiteiten te doen en te relaxen. De juffen Nelly, Willy en Annemarijn staan daar op maandag-, dinsdag- en/of donderdagmiddag klaar om er voor de kinderen een fijne middag van te maken.

De oudste BSO-kinderen hebben middenin de school hun eigen huiselijke, natuurlijke ruimte. Meester Kevin biedt deze kinderen op maandag, dinsdag en donderdag een sportief activiteitenaanbod.

De groepen bieden per dag plaats aan in totaal 40 kinderen van 4 t/m 12 jaar. BSO-kinderen die op de locatie De Biezen naar school gaan, worden door één van onze leidsters opgehaald.

De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag: in schoolweken van 14.00 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.00 uur tot 18.30 uur. Bij voldoende belangstelling gaat de BSO ook open op woensdag. Aanmelden voor woensdagopvang is mogelijk.

De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract: ouders kunnen hiervoor kiezen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven

Schoolwekencontract = € 8,52 per uur = € 127,80 per maand per (mid)dag
Alleen vakantiecontract = € 7,99 per uur = € 54,60 per maand per dag
Totaalcontract = € 7,47 per uur = € 163,10 per maand per (mid)dag.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Onze contactgegevens zijn:
BSO De Horizon
Sportlaan 14
3828 AZ Hoogland
Telefoon: 06 173 36 676
E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager:
Mathilde van Ginkel
Telefoon: 06 212 61 559 (ma, di, woe en do)

BSO De Horizon staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO De Horizon is 25 16 26 684. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.