BSO Het Zwaluwnest - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO Het Zwaluwnest

Christelijke kinderopvang

BSO Het Zwaluwnest heeft een prachtige, grote BSO-ruimte centraal in basisschool Het Zwaluwnest. Die biedt alle gelegenheid om creatief bezig te zijn, te spelen, te koken of lekker te relaxen. De kinderen kunnen buiten op prachtige schoolpleinen spelen, maar gaan ook regelmatig naar de kinderboerderij, een speeltuin of het park. Wanneer het slecht weer is kunnen de kinderen zich uitleven in het speellokaal naast de BSO-ruimte.

De groep biedt plaats aan maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.00 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.30 uur. De vakantieopvang is op BSO De Horizon. De groepen worden dan samengevoegd.

De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract; ouders kunnen hiervoor kiezen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.
BSO Het Zwaluwnest staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO Het Zwaluwnest is 139 110 082. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 150,45 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 64,30 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 192,13 per maand

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Contactgegevens
BSO Het Zwaluwnest
Darthuizerberg 133
3825 BN Amersfoort
Telefoon: 06 444 53 833  (alleen tijdens openingstijden van de BSO)

E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Bernadette Kooij
Telefoon: 06 212 61 559 (dinsdag, donderdag en in de oneven weken op vrijdag)
E-mail: bkooij@koalah.nl