Peuteropvang De Open Kring - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Peuteropvang De Open Kring

Christelijke kinderopvang

Welkom bij Peuteropvang De Open Kring in Nijkerk!
We hebben in Nijkerk bij de basisschool De Open Kring de beschikking over een prachtige ruimte en een fantastisch groen speelplein waar de peuters heerlijk kunnen spelen.
Binnen De Open Kring geloven we in groei. Dat past bij onze christelijke identiteit. Wij geloven dat God talenten in kinderen legt en wij willen daarom hun brede talentontwikkeling en socialisatie stimuleren. We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Binnen de voorschoolse opvang is het ons streven door deze werkwijze de peuters zodanig te stimuleren in hun ontwikkeling, dat zij groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

De pedagogisch medewerkers bieden de peuters van 2 tot 4 jaar iedere opvangdag een fijn programma. Zij werken met het VE-programma Uk en Puk. Peuters vanaf 2 jaar met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (VE) zijn daarom ook van harte welkom. Vanwege de nieuwe wettelijke eis tot uitbreiding van het aantal VE-uren voor kinderen met een indicatie zijn onze openingstijden in de 40 schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag:

  • Voor kinderen met een VE-indicatie van 8.20 uur – 14.20 uur. Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of subsidie (afhankelijk van persoonlijke situatie).
  • Ouders van een kind zonder VE-indicatie die kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen kiezen uit 12.20 of 14.20 uur als eindtijd (resp. ochtend en verlengde ochtend).
  • Ouders van een kind zonder VE-indicatie en zonder kinderopvangtoeslag kunnen kiezen uit twee dagen en één ochtend om te komen tot de gevraagd 16 uur VE-aanbod.

De peuteropvang is gesloten in de schoolvakanties.

Voor de kosten van de opvang kunt u KOT (kinderopvangtoeslag) aanvragen bij De Belastingdienst.
Als u niet in aanmerking voor KOT komt, hoeft u niet alle kosten zelf te betalen. De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat de peuters naar de peuteropvang gaan. Zij willen daarom tegemoetkomen in de kosten voor de opvang, max 8 uur per peuter.

Namens de gemeente controleert de GGD of wij voldoen aan de gestelde eisen. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.  Het LRK-nummer van Peuteropvang De Open Kring is: 161 993 862.

Contactgegevens
Peuteropvang De Open Kring
Dennenlaan 31
3862 HN Nijkerk
Telefoon: 06 589 18 815
E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Lisa Sewmangal: 06 112 55 854  (maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: lsewmangal@koalah.nl

>> BSO De Open Kring