BSO De Triangel - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

BSO De Triangel

Christelijke kinderopvang

In het hart van de gelijknamige basisschool in Ede-Veldhuizen heeft BSO De Triangel een prachtige BSO-ruimte in het hart van de school. De juffen Anja, Femmy en Sanne zorgen ervoor dat de kinderen daar leuke activiteiten kunnen doen en lekker kunnen spelen en ontspannen.
De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.30 uur tot 18.00 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.00 uur. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen.

Pakketten en tarieven
Schoolwekencontract = € 8,27 per uur = € 96,48 per maand
Alleen vakantiecontract = € 7,76 per uur  = € 50,44 per maand
Totaalcontract = € 7,25 per uur = € 131,71 per maand

BSO De Triangel staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK-nummer van BSO De Triangel is 990 915 712. Namens de gemeente inspecteert de GGD de kwaliteit van BSO De Triangel. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Mocht u eens willen kennismaken met de BSO, dan bent u van harte welkom! We maken daarvoor graag een afspraak. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Onze contactgegevens zijn:
BSO De Triangel
Tollenburg 15, 6714 EJ Ede
Tel. nr.: 06 – 510 19 130
E-mail: triangel@koalah.nl

Locatiemanager: Jisca van der Wal, tel. 06-291 91 367, e-mail: jwal@koalah.nl