Peuteropvang De Bron - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

Peuteropvang De Bron

Christelijke kinderopvang

In september 2019 is onze christelijke peuteropvang in Barneveld gestart binnen basisschool De Bron.
We hebben daar de beschikking over een prachtige en mooi gelegen ruimte. Deze ruimte is – net als de heerlijk groene buitenruimte – helemaal ‘peuterproof’. In de ruimte vangen we ’s middags oudere kinderen op binnen BSO De Bron, die ook geopend is per september 2019. U leest er meer over via onderstaande button.
De peuteropvang sluit zowel in identiteit als in praktisch opzicht aan bij de gelijknamige school en BSO.

Peuteropvang De Bron is open op maandag, dinsdag en donderdag in de schoolweken van 8.30 uur – 12.00 uur. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom!
Wij bieden binnen deze peuteropvang géén VVE aan. Wel bieden we de kinderen een uitdagend programma waarmee zij zich spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebied: motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel. We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Ook werken we thematisch om aan te sluiten bij de leefwereld van het jonge kind.
Het is ons streven de peuters te laten groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

Peuteropvang kost  in 2021 € 8,46 per uur. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag komen niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente Barneveld.

Peuteropvang De Bron staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 115 079 713. Namens de gemeente inspecteert de GGD onze kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Aanmelden is mogelijk via de link op de webpagina Aanmelden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? We informeren u graag!

Onze contactgegevens zijn:
Peuteropvang De Bron
Doctor Kuyperlaan 10
3771 CS Barneveld
Tel.nr: 06-471 505 94

Locatiemanager: Jisca van der Wal, tel. 06-291 91 367, e-mail: jwal@koalah.nl

 

>> BSO De Bron