Peuteropvang De Bron - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Peuteropvang De Bron

Christelijke kinderopvang

Binnen basisschool De Bron heeft KOALAH in schoolweken ook een peutergroep. We hebben daar de beschikking over een prachtige en mooi gelegen ruimte. Deze ruimte is – net als de heerlijk groene buitenruimte – helemaal ‘peuterproof’. In de ruimte vangen we ’s middags oudere kinderen op binnen BSO De Bron. U leest er meer over via onderstaande button.
De peuteropvang sluit zowel in identiteit als in praktisch opzicht aan bij de gelijknamige school en BSO.

Peuteropvang De Bron is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de schoolweken van 8.30 uur – 12.30 uur. Peuters kunnen bij ons instromen vanaf 2 jaar.

Peuteropvang De Bron is een VVE-locatie. Peuters met een VVE-indicatie zijn ook van harte welkom.

We bieden de kinderen een uitdagend programma waarmee zij zich spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebied: motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel. We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Ook werken we thematisch om aan te sluiten bij de leefwereld van het jonge kind.
Het is ons streven de peuters te laten groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

Peuteropvang De Bron staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 115 079 713. Namens de gemeente inspecteert de GGD onze kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Aanmelden is mogelijk via de link op de webpagina Aanmelden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? We informeren u graag!

Onze contactgegevens zijn:

vanaf 6 maart 2023

i.v.m verbouw/nieuwbouw Lijsterstraat 6, 3772 AV in Barneveld

Peuteropvang De Bron
Doctor Kuyperlaan 10
3771 CS Barneveld

Telefoon: 06 471 505 94

E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager:
Jisca van der Wal
Telefoon:  06 291 91 367

>> BSO De Bron