Peuteropvang De Bongerd - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

Peuteropvang De Bongerd

Christelijke kinderopvang

Welkom bij Peuteropvang De Bongerd in Zutphen! Samen met de gelijknamige basisschool en onze BSO vormen we Kindcentrum De Bongerd. We hebben vlakbij de binnenstad de beschikking over een prachtige ruimte en een fantastisch groen speelplein waar de peuters heerlijk kunnen spelen.

Binnen Kindcentrum de Bongerd geloven we in groei. Dat past bij onze christelijke identiteit. Wij geloven dat God talenten in kinderen legt en wij willen daarom hun brede talentontwikkeling en socialisatie stimuleren.  We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Bij ons aanbod is de ontwikkeling van het kind dus leidend op alle ontwikkelingsgebiedenOok werken we binnen ons kindcentrum thematisch om aan te sluiten bij de thema’s uit de leefwereld van het jonge kind. Binnen de voorschoolse opvang is het ons streven door deze werkwijze de peuters zodanig te stimuleren in hun ontwikkelingdat zij groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

Peuteropvang De Bongerd is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.25 uur – 12.10 uur. Juf Hanneke en juf Ieke bieden de peuters van 2 tot 4 jaar iedere opvangochtend een fijn programma. Zij werken met het VVE-programma Uk en Puk. Peuters vanaf 2,5 jaar met een VVE-indicatie zijn daarom ook van harte welkom.

Peuteropvang kost € 8,17 per uur. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag komen in aanmerking voor subsidie van de gemeente Zutphen.

Namens de gemeente controleert de GGD of wij voldoen aan de gestelde eisen. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.  Het LRK-nummer van Peuteropvang De Bongerd is: 641343723.

Onze contactgegevens zijn:
Bongerdspad 2
7201 NV Zutphen
06-206 35 882
bongerd@koalah.nl

Locatiemanager:
Méry van Huffelen, tel. 06-107 144 62 (ma, di, do) of mhuffelen@koalah.nl.

>> BSO De Bongerd