Peuteropvang De Bongerd - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Peuteropvang De Bongerd

Christelijke kinderopvang

 

Welkom bij Peuteropvang De Bongerd in Zutphen! Samen met de gelijknamige basisschool en onze BSO vormen we Kindcentrum De Bongerd. We hebben vlakbij de binnenstad de beschikking over een prachtige ruimte en een fantastisch groen speelplein waar de peuters heerlijk kunnen spelen.

Binnen Kindcentrum de Bongerd geloven we in groei. Dat past bij onze christelijke identiteit. Wij geloven dat God talenten in kinderen legt en wij willen daarom hun brede talentontwikkeling en socialisatie stimuleren.  We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Bij ons aanbod is de ontwikkeling van het kind dus leidend op alle ontwikkelingsgebiedenOok werken we binnen ons kindcentrum thematisch om aan te sluiten bij de thema’s uit de leefwereld van het jonge kind. Binnen de voorschoolse opvang is het ons streven door deze werkwijze de peuters zodanig te stimuleren in hun ontwikkelingdat zij groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

De pedagogisch medewerkers bieden de peuters van 2 tot 4 jaar iedere opvangdag een fijn programma. Zij werken met het VE-programma Uk en Puk. Peuters vanaf 2,5 jaar met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (VE) zijn daarom ook van harte welkom. Vanwege de nieuwe wettelijke eis tot uitbreiding van het aantal VE-uren voor kinderen met een indicatie zijn onze openingstijden in de 40 schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag:

  • Voor kinderen met een VE-indicatie van 8.30 uur – 14.45 uur. Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of subsidie (afhankelijk van persoonlijke situatie).
  • Ouders van een kind zonder VE-indicatie die kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen kiezen uit 12.30 of 14.45 uur als eindtijd (resp. ochtend en verlengde ochtend)
  • Ouders van een kind zonder VE-indicatie en zonder kinderopvangtoeslag kunnen kiezen uit twee ochtenden of één ochtend en twee middagen van 12.30 – 14.45 uur. Deze ouders komen in aanmerking voor subsidie van de gemeente Zutphen.

De peuteropvang is gesloten in de schoolvakanties.

Namens de gemeente controleert de GGD of wij voldoen aan de gestelde eisen. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.  Het LRK-nummer van Peuteropvang De Bongerd is: 641343723.

Onze contactgegevens zijn:
Peuteropvang de Bongerd
Bongerdspad 2
7201 NV Zutphen

Telefoon: 06 206 35 882
E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager: 
Miranda Wolting: 06 130 593 77 (maandag en dinsdag tot 12.00 uur)

>> BSO De Bongerd
>>KDV De Bongerd