Peuteropvang - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Peuteropvang

Christelijke kinderopvang

Peuters vanaf twee jaar zijn van harte welkom bij onze christelijke peuteropvang.
In de peuterleeftijd ontwikkelen kinderen zich enorm op allerlei gebied. Binnen onze opvang
stimuleren we de peuters hierin: spelenderwijs kunnen ze zich ontwikkelen op lichamelijk, cognitief,
emotioneel en persoonlijkheidsgebied. Dit doen wij door d.m.v. een vaste structuur van de ochtend
en met behulp van spelletjes en allerlei materialen waarmee we de fantasie van kinderen prikkelen
en hun creativiteit stimuleren. We bieden gerichte activiteiten aan op het gebied van verkleden,
bewegen, knutselwerkjes met verschillende materiaalsoorten (papier, lijm, verf, klei en
kleurpotloden), muziek, ‘koken’ e.d. Ook leert de peuter zelf door te ontdekken, te proberen en te
doen. Het kind verkent zijn omgeving, bouwt zijn eigen fantasiewereld op en leert veel door anderen
te imiteren in het spelen en doen.

Onze peuteropvang sluit aan bij de basisschool waarin we gehuisvest zijn in o.m.:

– christelijke identiteit
– doorgaande lijn
– kindvolgsysteem.

De lijntjes met de basisschool zijn kort en er is een persoonlijke overdracht wanneer het kind
doorstroomt naar de basisschool. Dit zorgt voor een vloeiende overgang van onze peuteropvang naar
de basisschool.
Meer informatie over peuteropvang vindt u op de betreffende pagina:

>> Peuteropvang De Bongerd
>> Peuteropvang De Bron
>> Peuteropvang ’t Schrijvertje
>> Peuteropvang De Plantage
>> Peuteropvang De Regenboog
>> Peuteropvang De Open Kring