Over KOALAH - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

Over KOALAH

Christelijke kinderopvang

Stichting KOALAH verzorgt christelijke peuteropvang en buitenschoolse opvang die aansluit bij de Bijbelgetrouwe basisscholen van CorDeo. We zijn niet alleen gehuisvest in deze scholen, maar ook in pedagogisch en praktisch opzicht sluiten we bij hen aan. Daardoor is er sprake van een doorgaande pedagogische lijn.

Onze ambitie:
Kinderen in een christelijke en duurzame omgeving een warm thuis bieden, dat aansluit bij de opvoeding van ouders en van school, waarin kinderen zich gezien voelen en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Onze missie:
Dicht bij Jezus, de schepping en elkaar.

Onze visie:
Onze visie op kinderopvang wordt ingegeven door onze christelijke identiteit. Wij weten ons geliefd en gekend door de God van de Bijbel. In navolging van Jezus Christus, Gods Zoon, willen wij in liefde tot God en tot elkaar leven.
Wij geloven dat God talenten in kinderen legt en wij willen daarom hun brede ontwikkeling èn socialisatie stimuleren. Want juist in de verbinding met anderen word je als mens gevormd: God heeft ons aan elkaar gegeven.
Wij geloven in groei en wij willen de kinderen daarvoor passende ruimte geven.
Ons christen-zijn is als een rode draad geweven door ons ‘zijn’, ons handelen en ons spreken. Daarbij realiseren we ons dat we leven in een gebroken wereld waarin wij moeten omgaan met de beperkingen van onszelf en anderen. Ook daarin laten we ons leiden door Gods liefde.

Het karakter van onze opvang hebben wij verwoord in de volgende kernwaarden:

Hier staat in het kort beschreven hoe deze kernwaarden er in de pedagogische praktijk uitzien.

Jaarlijks controleert de GGD namens de gemeente of onze opvang voldoet aan de gestelde eisen. De meest recente rapporten van deze inspecties vindt u op de pagina’s van onze locaties.

Voor een verslag van onze recente activiteiten verwijzen wij u naar het laatste jaarverslag.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Stichting KOALAH heeft voor ouders/oudercommissies zowel een interne als een externe klachtenprocedure.
Voor de externe klachtenprocedure zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie heeft als voorportaal het Klachtenloket Kinderopvang, waar men eerst probeert de klacht op te lossen. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wordt de ouder/oudercommissie gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Commissie.