BSO Pieter Jongeling - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO Pieter Jongeling

Christelijke kinderopvang

Sinds de zomer van 2020 is BSO Pieter Jongeling in Arnhem gehuisvest binnen de gelijknamige, recent gerenoveerde basisschool Pieter Jongeling. We hebben daar de beschikking over een grote ruimte die wij huiselijk en ‘groen’ hebben ingericht. Buiten zijn er uitdagende, natuurlijke speelpleinen waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven. Ook is er een park en een sportveld vlakbij de BSO.

BSO Pieter Jongeling is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 15.05 uur tot 18.20 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.20 uur. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract; ouders kunnen hiervoor kiezen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 108,65 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 64,30 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 155,47 per maand

BSO Pieter Jongeling staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het ons toegekende LRK-nummer is 336 900 636. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Contactgegevens
BSO Pieter Jongeling
Zijpendaalseweg 163  
6814 CJ Arnhem 
Telefoon: 06 227 17 872 

E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Lisa Sewmangal
Telefoon: 06 112 55 854 (maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: lsewmangal@koalah.nl

>> Peuteropvang Pieter Jongeling