BSO Pieter Jongeling - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

BSO Pieter Jongeling

Christelijke kinderopvang

De voorbereidingen zijn in volle gang voor BSO Pieter Jongeling in Arnhem. Onder voorbehoud van goedkeuring van onze plannen staat de opening gepland voor maandag 24 augustus 2020. De locatie prachtig: we hebben binnen de gelijknamige basisschool mooi gelegen en grote ruimtes die wij huiselijk en groen gaan inrichten. Buiten zijn er uitdagende, natuurlijke speelpleinen waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven. Ook is er een park en een sportveld vlakbij de BSO.

BSO Pieter Jongeling gaat open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 15.15 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 7.45/8.15 uur tot 18.30 uur. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract; ouders kunnen hiervoor kiezen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Wanneer er mogelijkheden zijn bieden wij ook voorschoolse opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag van 7.45 uur tot 8.45 uur. 

Voor deze BSO zoeken wij nog enthousiaste collega’s die passen bij het interne kompas van KOALAH en met hart voor kinderen. We vinden het belangrijk dat er iedere week een uitdagend activiteitenrooster ligt waaruit de kinderen kunnen kiezen wat bij hun leeftijd en interesse past. 

Pakketten en tarieven
Schoolwekencontract = € 8,07 per uur = € 26,23 per middag = € 87,43 per maand
Alleen vakantiecontract = € 7,57 per uur = € 77,59 per dag = € 51,73 per maand
Totaalcontract = € 7,07 per uur = € 22,98 (middag) = € 72,47 (dag) = € 124,90 per maand

Voorschoolse opvang kost € 9,49 per uur.

BSO Pieter Jongeling staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het ons toegekende LRK-nummer is 336 900 636. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Mail of bel gerust met de locatiemanager: Jisca van der Wal, tel. 06-291 91 367, e-mail: jwal@koalah.nl