BSO Het Christal - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
033 - 462 70 08
info@koalah.nl

BSO Het Christal

Christelijke kinderopvang

In Leusden staat onze BSO Het Christal. Die is, net als de gelijknamige basisschool, gehuisvest binnen het nieuwe MFC Atlas. Daarbinnen hebben we de beschikking over diverse faciliteiten naast onze vaste opvangruimte, zoals een schoolkeuken en een speellokaal.

Juf Nelleke en juf Daniëlle vangen hier per BSO-dag maximaal 22 leerlingen van Het Christal op. De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.15 uur tot 18.30 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.30 uur. Er zijn nog plaatsen vrij binnen de groepen.

De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract; ouders kunnen hiervoor kiezen. Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven
Schoolwekencontract = € 8,27 per uur = € 96,48 per maand
Alleen vakantiecontract = € 7,76 per uur = € 53,03 per maand
Totaalcontract = € 7,25 per uur = € 134,13 per maand

BSO Het Christal staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO Het Christal is 435116198. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Mocht u eens willen kennismaken met de BSO, dan bent u van harte welkom! We maken daarvoor graag een afspraak met u. Ook een gratis BSO-proefmiddag voor uw kind behoort tot de mogelijkheden. U kunt hiervoor mailen naar hetchristal@koalah.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Onze contactgegevens zijn:
BSO Het Christal
De Biezenkamp 286
3831 JA Leusden
Tel. 06 – 189 35 767
E-mail: hetchristal@koalah.nl

Locatiemanager: Alfijtha van Ek, aek@koalah.nl