BSO 't Schrijvertje - Stichting KOALAH
Stichting KOALAH Burg. De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden
info@koalah.nl

BSO ’t Schrijvertje

Christelijke kinderopvang

In Apeldoorn is onze BSO gehuisvest in een mooie en gezellige ruimte binnen basisschool ’t Schrijvertje. We hebben hier twee BSO-groepen voor maximaal 34 kinderen op maandag, dinsdag en donderdag.

Onder leiding van de pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen er heerlijk spelen, sporten en ontspannen. Onze locatie is prachtig: binnen hebben we veel ruimte in een huiselijke, natuurlijke omgeving. Buiten zijn er uitdagende, natuurlijke speelpleinen waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven. Ook is er een park en een sportveld vlakbij de BSO.

BSO ’t Schrijvertje is open op maandag, dinsdag en donderdag. In schoolweken van 14.45 uur tot 18.00 uur en in vakanties van 07.45 uur tot 18.00 uur.
De BSO gaat extra open van 8:15-14:45 uur op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. Deze studiedagopvang valt niet onder het contract, dit wordt extra gefactureerd. 

We bieden ook voorschoolse opvang, dus vóór schooltijd: van 7.30 uur – 8.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag. De kosten voor dit uur bedragen € 9,20. 

Naast de CAO-vrije dagen is de BSO gesloten in de drie bouwvakweken (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw.

Pakketten en tarieven 2024
Schoolwekencontract (40wk)     € 10,03 per uur = € 108,65 per maand
Alleen vakantiecontract (8wk)    € 9,41 per uur = € 64,30 per maand
Totaalcontract (48wk)                 € 8,80 per uur = € 155,47 per maand

BSO ’t Schrijvertje staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het LRK-nummer van BSO ’t Schrijvertje is 202 758 515. Namens de gemeente is de GGD toezichthouder op de kwaliteit. Het laatste inspectierapport vindt u op deze pagina onder ‘Documenten’.

Mocht u eens willen kennismaken met de BSO, dan bent u van harte welkom! We maken daarvoor graag een afspraak met u. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Contactgegevens
BSO ’t Schrijvertje
Gentiaanstraat 594, 7322 CL Apeldoorn
Telefoon: 06 261 30 798  (alleen tijdens openingstijden van de BSO)

E-mail: klantcontact@koalah.nl (graag aangeven over welke vestiging u mailt)

Locatiemanager
Marieke Koppejan
Telefoon: 06 267 82 665 (maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: mkoppejan@koalah.nl

Binnen ’t Schrijvertje verzorgen wij ook peuteropvang. U leest er meer over onder deze button:

>> Peuteropvang ’t Schrijvertje